Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

Izvješća o nabavi

   1 - 10 / 11  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
03.07.2020.

Izvješće o nabavi računalne opreme

15.06.2020.

Izvješće o nabavi usluge - održavanje službenog vozila

15.06.2020.

Izvješće o nabavi goriva za službeno vozilo

21.05.2020.

Izvješće o nabavi usluge - tiskarske usluge

30.08.2018.

Izvješće o nabavi lož ulja

14.06.2018.

Izvješće o nabavi kopir aparata

12.06.2018.

Izvješće o nabavi uredskog materijala

24.05.2018.

Izvješće o nabavi usluge - održavanje službenog vozila

24.05.2018.

Izvješće o nabavi usluge - tiskarske usluge

24.05.2018.

Izvješće o nabavi goriva za službeno vozilo

   1 - 10 / 11  >