• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske pristojbe

  Plaćanje sudske pristojbe je regulirano Zakonom o sudskim pristojbama Županije Zapadnohercegovačke  (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br.8/08, 10/09)

  Sudske pristojbe plaćaju se u sudskim biljezima (markicama) ili u gotovom novcu putem banaka. Ukoliko se uplata vrši u gotovom novcu uplatnica se popunjava na slijedeći način:

  Nalog za uplatu sudske pristojbe:

  SVRHA DOZNAKE: Broj predmeta
  PRIMATELJ: Ministarstvo Financija Županije Zapadnohercegovačke - Riznica Ljubuški
  ŽIRO RAČUN: 3380002200004013 koji se vodi kod Unicredit Banka - Poslovnica Ljubuški
  FIZIČKO LICE: Jedinstveni matični broj
  PRAVNO LICE: Identifikacioni broj
  VRSTA PRIHODA: 722221
  OPĆINA: 054
  POZIV NA BROJ: Broj predmeta

  Prema čl. 9. navedenog zakona oslobođeni su plaćanja sudske pristojbe:

  a) Županija Zapadnohercegovačka i tijela županijske vlasti,
  b) osobe i tijela u obavljanju javnih oblasti,
  c) jedinice lokalne samouprave,
  d) ustanove za socijalni rad,
  e) izdržavane osobe u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava na temelju zakonskog izdržavanja,
  f) invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  g) supružnici, djeca i roditelji branitelja, poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  h) imatelji socijalnih kartica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak,
  i) osobe u sporu u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa.

  Pristojbe za podneske i radnje ne plaća osoba koja poklanja svoju imovinu tijelima iz stavka 1. ovog članka, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.
  Strana fizička ili pravna osoba je oslobođena plaćanja pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije.

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1