• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalba na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke koje donosi Županijski sud Široki Brijeg kao prvostupanjski sud, vrši se svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati, u Prijemnoj kancelariji ovog suda.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Vrhovnom sudu FBiH koji je nadležan za taj predmet.

  392 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1