• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudbena odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Poslovi i radni zadaci iz djelokruga suda vrše se u okviru temeljnih ustrojbenih jedinica i to:

  2. Sudbeno odjeljenje
  3. Odjeljenje sudbene uprave,

  SUDBENO ODJELJENJE
  U okviru sudbenog odjeljenja suda obavljaju se prvenstveno poslovi prvostupanjskog sudovanja u kaznenim predmetima i predmetima upravnih sporova, te drugostupanjskog sudovanja u kaznenim, građanskim i prekršajnim predmetima, pružanje međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima, priznanje stranih sudskih odluka, poslovi praćenja i proučavanja društvenih odnosa i pojava od interesa za ostvarivanje funkcije suda, sudske prakse i problema sudskog rada koji su od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu Zakona, te drugi poslovi utvrđeni Zakonom i drugim propisima.

  ODJELJENJU SUDBENE UPRAVE OBAVLJAJU SE SLIJEDEĆI POSLOVI

  • vođenje upisnika i pomoćnih knjiga,
  • vršenje poslova uredskog i arhivskog poslovanja ,
  • obavljanje daktilografskih poslova na računaru, poslovi snimanja, suđenja putem tehničkih sredstava ,
  • izrada statističkih i drugih informativnih materijala u okviru propisane metodologije,
  • rukovanje uređajima za snimanje i kopiranje,
  • otpremanje sudskih odluka,
  • prijem i razvrstavanje pošte, podnesaka i pismena,
  • pregledavanje podnesaka i naplate sudske takse,
  • obavljanje poslova iz javnih nabavki,
  • vođenje službenih evidencija i izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
  • nabavka, vođenje, evidencija i distribuiranje službenih glasila, knjiga, časopisa,
  • obavljanje poslova tehničkog tajnika,
  • obavljanje poslova iz radnih odnosa,
  • vođenje personale dokumentacije,
  • pružanje direktne podrške IKT korisnicima u sudu,
  • poslovi nabavke, instalacije, konfiguracije i korištenje sistemskih i aplikacijskih programa i baze podataka (softvera)
  • rješavanje serverskih i mrežnih problema,
  • osiguravanje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi,
  • poslovi upravljanja motornim vozilom
  • briga o tehničkom i higijenskom održavanju prostorija suda i opreme,
  • drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog odjela.


  U Sudu se obavljaju financijski poslovi koji čine samostalnu cjelinu,a zbog malog obima obavlja ih jedan samostalni izvršitelj, te su organizacijski vezani izravno za predsjednika suda.

  351 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1