• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  U okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom, Županijski sud Široki Brijeg vrši sudsku funkciju za teritorij Županije Zapadnohercegovačke.
   
  1. Prvostupanjska nadležnost

   
  a) da sudi za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da sudi za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na županijske sudove i
  d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u tijelima uprave, odnosno odgovornog lica u društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobikada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.
   
  2. Drugostupanjska nadležnost
   
  a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;
  b) da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima
  c) da odlučuje o drugim redovitim i izvanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.
   
  3. Ostalo
   
  a) da rješava o sukobu mjesne mjerodavnosti između općinskih sudova s područja županije;
  b) da odlučuje o prijenosu mjesne mjerodavnosti s jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području Županije;
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke;
  d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
  e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovinskih sudova i stranih arbitraža
  f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim predmetima i
  g) da obavlja druge poslove određene zakonom.

   

  563 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1